Výstavba Inžinierskych sietí IBV Za traťou III/B - 2.etapa

Začiatok výstavby: 10/2016

Na výstavbe inžinierskych sietí v lokalite IBV Za Traťou III/B v Trnave sa zúčastňujeme od ich začiatku. Realizácia jednotlivých SO sa v tomto čase blíži ku koncu a siete sú už takmer dobudované. V súčasnosti prebieha príprava na ich kolaudačné konanie a odovzdanie do užívania jednotlivým správcom. Vlastníkom stavebných pozemkov to však už nebráni k vydaniu stavebného povolenia pre RD, ktoré Vám vieme zabezpečiť na kľúč. 

Okrem vybavenia právoplatného stavebného povolenia vieme zabezpečiť projektovú dokumentáciu, nestranný stavebný dozor počas výstavby, ako aj samotnú realizáciu RD.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte na tel.č. 0907 940 758 a dohodneme si osobné stretnutie.