Bežecká ulica

917 01 Trnava

0907940758

0907940906

stavba@atacon.sk

ATACON, s.r.o.

Šenkvická cesta 3

902 01 Pezinok

stavba@atacon.sk

Spoločnosť zapísaná ORSR BA1, vl.č.50435/B, odd.Sro

IČO: 43963919

DIČ:2022535570

IČ DPH: SK2022535570

Číslo účtu: SK7011000000002927900206

PEZINOK
TRNAVA

KONTAKTNÉ ÚDAJE