Trnava IBV Za traťou III/B


Participujeme na príprave a výstavbe inžinierskych sietí obytnej zóny IBV Za traťou III/B - 2. etapa/A v Trnave. V spolupráci so zmluvným zhotoviteľom zabezpečujeme realizáciu, ktorá spočíva v prístupe ku 37 stavebným pozemkom (pôvodná parcela č10806) Bližšie informácie o predaji týchto pozemkov nájdete na našich webových stránkach. Určite si nezabudnite pozrieť fotogalériu z výstavby inžinierskych sietí.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square