Ing. Ludevít Czinege je našim zamestnancom a je stavbyvedúci na našich stavbách. V stavebníctve pôsobí viac ako 40 rokov a je odborným garantom kvality a dodržiavania stavebných postupov pri výstavbe našich projektov. 
 
Vysokoškolské vzdelanie ukončil na STU v Bratislave, stavebnej fakulte ako stavebný inžinier.
Vybrané stavby, ktoré boli realizované v rámci postavenia stavbyvedúceho  a stavebného dozoru:
 • Bankové a zúčtovacie centrum v Bratislave
 • Objekt pre cirkevnú spoločnosť na Štefánikovej ulici
 • Rekonštrukcia kaštieľa v Studenom
 • Rekonštrukcia Obecného úradu a Zdravotného strediska v Moste pri Bratislave
 • Rodinné domy na Kolibe
 • Rodinné dvojdomy na Perneckej ulici (Karlova Ves)
 • Polyfunkčný objekt (Ifju Szivek) na Mostovej ulici 
 • Kancelársky objekt na Mierovej ulici
 • Kancelársky objekt na Hlavnej ceste v BA (Vrakuňa)
 • Rekonštrukcia Miestodržiteľského paláca na Hlavnom námestí 
 • Skladové haly na Starej Vajnorskej 
 • Rodinný dom Edelstal (Rakúsko)
0915 221 363
ludevit.czinege@atacon.sk